Velkommen

CVR-nr.: 33 42 40 27

Norgesvej

 

 

 

Sverigesvej

 

 

 

Islandsvej

 

 

 

Finlandsvej

 

 

 

Område

 

 

 

 

Træer og buske

Som grundejer er du forpligtet til at sørge for, at der ikke hænger planter eller grene ud over vejen til gene for trafikken.

Se nedenstående billede, og yderligere detaljer her: https://www.favrskov.dk/borger/vej-pas-og-koerekort/grundejers-forpligtelser