Velkommen

CVR-nr.: 33 42 40 27

Norgesvej

 

 

 

Sverigesvej

 

 

 

Islandsvej

 

 

 

Finlandsvej

 

 

 

Grundejerforeningen Hadsten Vest

Foreningen blev stiftet 15. april 1977. På det tidspunkt var mange af de nye grunde blevet solgt og rigtig mange huse blev bygget i årene der fulgte. I dag tæller foreningen 141 matrikler, og dækker hele Islandsvej, Finlandsvej og det meste af både Sverigesvej og Norgesvej (se kort). Foreningen blev stiftet på kommunens foranstaltning og varetager grundejernes fælles interesser, samt vedligeholde de privatiserede fælles arealer, fortove og veje.

 

Foreningen afholder generalforsamling en gang om året, som regel i slutningen af marts. Her vælges bestyrelsesmedlemmer for 2 år af gangen, regnskab for det forgangne år fremlægges og relevante emner diskuteres. Det er er også til generalforsamlingen, at man stemmer om indkomne forslag, som f.eks. kontingentstigning.

 

Det årlige kontingent er man som grundejer forpligtet til at betale. Kontingentet dækker bl.a. snerydning, saltning, tømning af vejbrønde, fejning, græsslåning, forsikringer samt vedligeholdelse/forbedringer af legepladsen. Herudover går en stor del af kontingentet til vores fælles vejopsparing. På et tidspunkt skal der ny asfaltbelægning på vejene og det er meget omkostningsfuldt. Derfor er det nødvendigt med en god opsparing.

 

I bestyrelsen er vi altid klar på at kigge på relevante emner eller gode ideer fra medlemmerne. Og vi håber at se mange til årets generalforsamling

 

Træer og buske

Som grundejer er du forpligtet til at sørge for, at der ikke hænger planter eller grene ud over vejen til gene for trafikken.

Se nedenstående billede, og yderligere detaljer her: https://www.favrskov.dk/borger/vej-pas-og-koerekort/grundejers-forpligtelser

Område